blok yönetimi kanunu Tag

Ülkemizdeki binalarda yaşayan insanların kat mülkiyetleriyle ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin yapılmış kanunlar bulunmaktadır. İlki 23.06.195 tarihinde kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. İlerleyen yıllardaki sorunlar neticesinde 28.11.2007 tarihinde 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun düzenlenmiştir.Bu yazımızda sizlerle yukarıda belirttiğimiz 634 ve...